Barbara Kowalczyk Psychoterapeuta


PSYCHOTERAPEUTA AUGUSTÓW

Kowalczyk Barbara jest psychologiem klinicznym oraz psychoterapeutą. Prowadzi gabinet psychologii klinicznej i psychoterapii przy ul. Konwaliowej 15 w Augustowie.


PSYCHOTERAPIA AUGUSTÓW

Barbara Kowalczyk oferuje psychologiczną diagnozę kliniczna w której znajdować się będzie określenie predyspozycji osobowościowych, badanie ilorazu inteligencji ustalanie najlepszego  kierunku pracy psychoterapeutycznej oraz rozwoju osobistego. Wsparcie psychologiczne w kryzysach i w trudnych sytuacjach życiowych. W gabinecie psychoterapii w Augustowie otrzymacie Państwo także pomoc psychoterapeutyczną mającą na celu rozwijanie swoich zasobów osobistych i umiejętności interpersonalnych.


Jak dojechać do psychoterapeuty w Augustowie