Blanka Drozd-Demska Psychoterapeuta


PSYCHOTERAPEUTA BRZEG

Blanka Drozd-Demska prowadzi terapię w Brzegu w podejściu integratywnym wykorzystując elementy terapii humanistycznej, poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej i systemowej. Ukończyła szkolenie psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin. Ukończyła także terapię EMDR, szkolenie z zakresu Psychotraumatologii Praktycznej.

PSYCHOTERAPIA BRZEG

Blanka Drozd-Demska Pracując z klientem za główny cel pod uwagę znaczenie takich wymiarów funkcjonowania człowieka, jak wolna wola i zdolność do odróżniania włąsnych doświadczeń psychicznych od doświadczeń duchowych. Zmiana w terapii jest ustanowiona jako główny cel terapii, który ma za zadanie także wzmocnienie osoby jako całości oraz zintegrowanie procesów leczniczych i rozwojowych z duchowością.

Jak dojechać do psychoterapeuty w Brzegu