Marta Wosińska Psycholog


PSYCHOTERAPIA ZGIERZ

Marta Wosińska Psycholog prowadzi spotkania indywidualne i rodzinne o różnym zakresie pomocy z psychologiem, certyfikowanym terapeutą w Podejściu Skoncentrowanym na Rozwiązaniu, terapii krótkoterminowej (BSFT - Brief Solution Focused Therapy).


PSYCHOTERAPIA BRZEZINY

Marta Wosińska oferuje pomoc psychologiczną w formie prowadzenia na terenie Państwa gmin punktów konsultacyjnych. Stanowią one coraz częstszą i jednocześnie niezwykle skuteczną formę wsparcia w środowisku lokalnym dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, problemem alkoholowym, czy innymi trudnościami natury psychologiczno – pedagogicznej.


Jak dojechać do poradni psychologicznej