Ewa Joachimowicz Psychoterapeuta


PSYCHOTERAPIA CHEŁM

Ewa Joachimowicz jest certyfikowaną psychoterapeutką, ukończyła szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie a takżę studia podyplomowe
z Life Coachingu w Collegium Civitas w Warszawie oraz roczny Trening Zen Coachingu. Oferuje pomoc psychoterapeutyczną ludziom chorym na depresję, nerwicę, zaburzenia psychosomatyczne w procesie zmiany i powrotu do zdrowia. Praktykę psychoterapeutyczną prowadzi w Chełmie. Dla kobiet przedstawia oferty warsztatów rozwojowych, które chcą odbudować swoje poczucie wartości
i nawiązać lepszy kontakt ze sobą. Swoją pracę stale poddaje superwizji.


OFERTA PSYCHOTERAPII:

Psychoterapeuta Ewa Joachimowicz prowadzi psychoterapię krótkoterminowa w gabinecie psychoterapeutycznym w Chełmi w której praca nad problemami obejmuje 8 do 12 spotkań, na czas trwania sytuacji kryzysowej. Podczas tych sesji następuje rozwiązanie konkretnego problemu a spotkania odbywają się raz w  tygodniu.  Psychoterapia długoterminowa w Chełmie natomiast obejmuje długotrwałą praca ukierunkowaną na rozwiązanie wewnętrznych konfliktów uniemożliwiających satysfakcjonujące i pełne życie. Podczas tych spotkań głównym założeniem jest nastawienie się na ujrzenie i doświadczenie destrukcyjnych mechanizmów zachowania wpływających  destrukcyjnie wpływających na nasze życie.


Psychoterapeuta w Lublinie jak dojechać