Anna Gucik Psychoterapeuta


PSYCHOTERAPEUTA W CHRZANOWIE

Oferta gabinetu psychoterapii w Chrzanowie skierowana jest do osób, które odczuwają dolegliwości natury psychosomatycznej, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej i chcą poprawić swoje relacje interpersonalne. Odczuwają samotność, przygnębienie i smutek. Oferowana psychoterapia ma za zadanie pomóc osobą zmagającym się ze stresem oraz odczuwającym dolegliwości natury psychosomatycznej. Osoby, które mają problemy z samooceną mogą rozwiązać tutaj swoje problemy oraz twórczo pracować nad rozwojem własnych możliwości.


OFERTA PSYCHOTERAPII

Anna Szczerba Gucik prowadzi psychoterapię z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą. Psychoterapia prowadzona jest zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Anna Szczerba Gucik prowadzi także różnorodne zajęcia z zakresu psychoedukacji oraz szeroko pojętego rozwoju osobistego.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt oraz członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii.


Jak dojechać do psychoterapeuty w Chrzanowie: