Magdalena Drozd Psychoterapeuta


PSYCHOTERAPIA W GŁOGOWIE

Psychoterapeuta Magdalena drozd pracuje w podejściu chrześcijańskim nurtu integratywnego. W trakcie psychoterapii ta forma psychologicznej pomocy człowiekowi, która – bazując na założeniach antropologii chrześcijańskiej – korzysta zarówno z dorobku różnych kierunków psychoterapeutycznych, jak i wypracowanych metod własnych, aby prowadzić człowieka do rozwoju we wszystkich jego wymiarach

Pojmowanie psychoterapii jako „autentycznego spotkania”, podczas którego człowiek zaczyna rozumieć, dlaczego doświadcza w swoim życiu pewnych trudności oraz ma możliwość przeżycia tego, co trudne w bezpiecznej terapeutycznej relacji.


OFERTA PSYCHOTERAPII

Magdalena Drozd prowadzi terapię indywidualną oraz małżeńską. Psychoterapia w gabinecie psychoterapeutycznym w Głogowie skierowana jest dla osób które doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych oraz nie radzą sobie ze swoimi emocjami. Psychoterapia indywidualna ujmuje takie kwestie jak doświadczanie dyskomfortu związanego z lękiem i obniżonym nastrojem oraz z powodu zaniżonego poczucia własnej wartości.


Jak dojechać do psychoterapeuty w Głogowie