Przemysław Stępień Psychoterapeuta


PSYCHOTERAPEUTA KATOWICE

Przemysław Stępień jest psychologiem oraz psychoterapeutą który w 2013r ukończył certyfikowane szkolenie psychoterapeutyczne. W gabinecie psychoterapii pracuje indywidualnie z osobami posiadającymi trudności natury psychicznej mającymi swoją genezę w codziennym funkcjonowaniu.


PSYCHOTERAPIA KATOWICE

Oferta psychoterapii obejmuje psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Przemysław Stępień posiada wykształcenie w nurcie psychodynamicznym.
Psychoterapia w Katowicach oferuje pracę z osobami doświadczającymi zaburzeń lękowych, depresji, obniżonego nastroju a także przeżywającymi kryzysy życiowe. Psychoterapeuta w Katowicach pomaga także osobom cierpiącym z powodu nieśmiałości, obniżonej samooceny, poczucia osamotnienia, które doświadczyły traumy i trudności życiowych.


Jak dojechać do psychoterapeuty w Katowicach