Helena Emrych Terapeuta uzależnień


PSYCHOTERAPEUTA PRUDNIK

Helena Emrych jest psychoterapeutką uzależnień. Prowadzi gabinet psychoterapii który mieści się przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 19 w Prudniku.


PSYCHOTERAPIA PRUDNIK

Helena Emrych  pracuje z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, hazardu, leków a także gier komputerowych. Prowadzona terapia pomaga osobom dotkniętym alkoholizmem oraz innymi uzależnienia w rodzinie, współmałżonka lub dziecka.


Jak dojechać do psychoterapeuty w Prudniku