Edyta Baran Psychoterapeuta


PSYCHOTERAPEUTA PRZEMYŚL

Edyta Baran jest certyfikowanym psychoterapeutą. Psychoterapię prowadzi w Przemyślu przy ul. Siemiradzkiego 15/49 gdzie odbywają się sesje psychoterapii indywidualnej dla dorosłych. Pracuje także – w ramach kontraktów NFZ – w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Psychologicznej. Prace psychoterapeutyczną wykonuje w konwencji integratywnej – dzięki czemu łączy różne kierunki psychoterapii, tak aby maksymalnie dobrze dostosowywać sposób pracy do potrzeb swoich pacjentów.


PSYCHOTERAPIA PRZEMYŚL

Oferta psychoterapii w Przemyślu obejmuje psychoterapię indywidualną, relaksację, konsultacje rodzicielskie, trening asertywności, trening adaptacji do trudnych życiowych sytuacji oraz trening antystresowy dla maturzystów dający możliwość lepszego zdobycia pewności siebie.


Jak dojechać do psychoterapeuty w Przemyślu