Katarzyna Dorosz-Dębska Psychoterapeuta


PSYCHOTERAPIA PUŁAWY

Katarzyna Dorosz-Dębska jest psychoterapeutą prowadzącym psychoterapię w Puławach. Psychoterapeutka pomaga osobą w sytuacjach trudnych. Zakres pomocy skierowany jest zarówno dla dzieci, młodzieży osób dorosłych.


OFERTA PSYCHOTERAPII:

Katarzyna Dorosz-Dębska prowadzi psychoterapię w Puławach. Zakres pracy obejmuje cały zakres psychoterapii jakim jest szeroko rozumiany rozwój, zwiększona samoświadomość, radzenie sobie z trudnościami, rozumienie relacji międzyludzkich oraz ustąpienie objawów. Podczas terapii będą podejmowana czynności skierowane w celu rozwiązania problemu z jakim boryka się dany człowiek odblokowuje jego potencjał, czego długofalowym efektem jest podniesienie jakości jego życia.


Psychoterapeuta w Puławach jak dojechać